COMPAZ: club voor home computer enthousiasten

“Je hebt een home computer met wat spelletjes erbij, maar daar ben je na een tijdje zat van. Je wilt meer uit je computer halen, maar dat is in je eentje niet makkelijk. In clubverband is het leuker om met de computer te werken en de kennis is veel groter”, zeggen A. Bakker, J. Palsma en H. Koning, medewerkers van het ziekenhuis met een hobby op het gebied van bits en bytes. Zij zijn met de personeelsvereniging (BG) gaan praten over de oprichting van een computerclub van het AZG. Die gaat er nu komen. “COMPAZ”, de computerclub van het AZG, wil de weg wijzen voor home computer liefhebbers en fanaten. Op 22 oktober 1986 houdt COMPAZ een eerste bijeenkomst, ’s avonds om 20.00 uur in het academisch koffiehuis.

De bijeenkomst is tegelijk de oprichtingsvergadering van de club. Er wordt verteld wat de toekomstplannen zijn en de aanwezigen wordt gevraagd wat zij van een computerclub verwachten. Want hoewel de oprichters al een voorlopig programma hebben opgesteld, willen ze de clubaktiviteiten afstemmen op de wensen van de leden.

Leuk

Meer met de computer doen dan alleen maar spelletjes, wat mag je je daar bij voorstellen? “De andere mogelijkheden van de PC uitbuiten. Bijvoorbeeld een boekhoudprogramma voor de huishouding, een volledig overzicht van de muziek die je in huis hebt, een schema voor het tuinonderhoud, een programma voor het bijhouden van het energieverbruik. Het kan van alles zijn. Het gaat erom leuke programma’s zelf te maken en daarna te zien dat het ook echt werkt.”

COMPAZ wil computerbezitters helpen om thuis te raken in de wereld van de computer omdat ze ontdekten dat veel mensen in hun eentje, zelfs na het volgen van kursussen, er toch weinig mee konden. “Alleen zit je gauw vast Dan ben je soms wel een half jaar bezig met één probleem. Met meer mensen kun je samen een probleem oplossen. Verder kun je zelfgemaakte programma’s uitwisselen en verbeteren.”

Op de maandelijkse bijeenkomsten van de club zullen de leden hun eigen home computer meebrengen. Toch kunnen ook belangstellenden zonder computer lid worden omdat de club van plan is zelf “hardware” aan te schaffen. COMPAZ richt zich zowel op de beginnende als de gevorderde computerliefhebbers.

Aktief

Waarom kiezen de oprichters voor een club in ziekenhuisverband in plaats van lid te worden van bestaande computerclubs? “We weten dat veel AZG-werknemers een home computer hebben en kennen uit gesprekken ook de behoefte om er meer me te willen doen. Bovendien hebben we de Bedrijfsgemeenschap (BG) met de vele aktieve onderafdelingen en daar zat nog geen computerclub bij.” Kleine bijkomstigheid voor de aanstaande leden van COMPAZ is dat ze ook lid moeten zijn van de BG. Geen onoverkomelijk bezwaar want een lidmaatschap BG kost slechts f 1,50 per maand, welk bedrag automoatisch van het salaris wordt ingehouden. De contributie van COMPAZ wordt wel iets hoger, f 40,00 per seizoen, dat loopt van september tot en met mei. Daarvoor biedt de club dan ook abonnementen op computerbladen, het op weg helpen van beginners, de organisatie van excursies en kursussen, de aanschaf van computers.

Lid

De oprichtingsbijeenkomst op 22 oktober in het academisch koffiehuis is bedoeld voor mensen die al bezig zijn met computers en voor degenen die graag willen beginnen. Wie alvast meer wil weten over COMPAZ kan bellen met A. Bakker in de kliniek voor inwendige ziekten tst. 2378, J. Palsma in de chirurgische kliniek tst. 2304, of H. Koning in de vrouwenkliniek tst. 3034.

Het huidige bestuur van CompAZG

Vandaag de dag bestaat het bestuur van CompAZG nog steeds uit leden van het eerste uur. Het Bestuur van CompAZG is als volgt samengesteld: voorzitter J. Pietens, vice-voorzitter A. Bakker, penningmeester J. Palsma en secretaris M.A. Soldaat.