Het bestuur

Het Bestuur van CompAZG is als volgt samengesteld:

Voorzitter: J. Pietens
Vice-voorzitter: A. Bakker
Penningmeester: J. Palsma
Secretaris: M.A. Soldaat