Lid worden van CompAZG

Aanmelding als lid kan uitsluitend schriftelijk geschieden middels een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Het formulier is te vinden op de website van Compazg. (www.compazg.nl). Na het invullen van het formulier dient u het formulier te printen en van een datum en handtekening te voorzien, waarna u het kunt inleveren in de Compazg winkel.Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minstens èèn jaar, en tot schriftelijke wederopzegging. Na inschrijving als lid wordt een lidmaatschapsbewijs toegezonden. Hiernaar zal bij alle CompAZG-activiteiten gevraagd worden. De geldigheid van het lidmaatschapsbewijs kan jaarlijks verlengd worden middels een jaarzegel. Aan het lidmaatschap zijn de volgende kosten verbonden, € 1.70 per maand. Tevens dient u lid te zijn/worden van de personeelsvereniging van het UMCG.